Upozornění pro klienty

Pozorně přečtěte následující a než se svěříte do rukou maséra-terapeuta ověřte si zda má opravdu vzdělání jakým se prezentuje. MASÉR NENÍ FYZIOTERAPEUT!!!
 

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost bylo dříve možné získat absolvováním oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole či oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšší zdravotnické škole. V současnosti lze odbornou způsobilost získat již pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání.

Od roku 2004 je pro obor fyzioterapie vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Kdo není fyzioterapeut - fyzioterapeut není zdravotní sestra, masér ani lékař.

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského a nebo bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapetů nebo tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. Podrobnosti a citaci najdete v předpisu 96/2004 Sb.

V praxi a mezi veřejností jsou fyzioterapeuté mylně považováni za maséry s rekvalifikačním kurzem; avšak fyzioterapeut si musí průběžně obnovovat a doplňovat dovednosti a způsobilosti s rozvojem oboru a účastnit se celoživotního vzdělávání.

Lymfoterapeut je středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný a certifikovaný odborník. Vysokoškolský titul mu je udělen po 3-letém (Bc.) nebo 5-letém (Mgr.) studiu na vysoké škole. Je všestranně vzdělaný v oblasti anatomie, kineziologie, biomechaniky a v neposlední řadě má důležité znalosti z oblasti vnitřního lékařství, které jsou velmi důležité pro pochopení fungování lidského těla. Při výběru svého lymfoterapeuta však dbejte na to, aby se jednalo opravdu o odborníka z oboru. Díky vzrůstající popularitě lymfatických masáží a celkových lymfodrenáží se často dostane tento certifikát do nepovolaných rukou. Proto využijte možnosti vlastního výběru. V sázku jde Vaše zdraví a platí zde, že není lymfoterapeut jako lymfoterapeut.              

Lymfatické masáže a lymfodrenáže – v čem přesně se tyto termíny liší? Veřejnost se často setkává s názvem lymfodrenáže a lymfatické masáže. Rozdíl je v tom, že lymfodrenáže provádí atestovaný zdravotník, lymfoterapeut, dle ordinace lékaře lymfologa na pacientech s lymfedémem. Lymfatické masáže mohou provádět i nezdravotníci, tj. maséři, kteří mají certifikát získaný na kurzu manuální lymfatické masáže a provádějí je na zdravých klientech. Jedná se o kosmetickou lymfatickou masáž, která je indikována nejčastěji u celulity (celulitidy) neboli pomerančové kůže.          

Kdo je masér?

Masér pomáhá pomocí masáží ošetřovat osoby, které mají potíže se zvýšeným napětí svalů a nebo ještě lépe předcházet svalovým nerovnováhám. Existují různé druhy masáží - klasické ruční relaxační, sportovní, tlakové, vazivové, lávovými kameny, medové, thajské, reflexní a mnoho dalších. Předpokladem je absolvování masérského kurzu. Masér není zdravotník.

Je fyzioterapeut totéž jako masér?            

Mezi fyzioterapeutem a masérem je několik rozdílů. Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdělaný zdravotník, masér je obvykle absolvent rekvalifikačního kurzu. Masér k výkonu své práce nepotřebuje žádné zvláštní povolení, fyzioterapeut potřebuje registraci k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a svou činnost může provozovat pouze ve zdravotnickém zařízení